Skip to content
Disciplinární komise

Co je sportovní disciplinární komise?

Sportovní disciplinární komise je nezávislý orgán pod správou CHL, který dozírá na disciplinární procesy v Hokejové lize mistrů.

Kdo řídí disciplinární komisi?

Předsedou disciplinární komise je Lyle Seitz, který je jmenován představenstvem CHL. Ten ve spolupráci se sportovním ředitelem CHL Alexem Jägerem přijímá žádosti klubů a kontroluje incidenty. V tom jim pomáhá i velmi zkušený a hokejových procesů znalý šestičlenný tým. V disciplinární komisi je zastoupeno všech šest zakládajících lig CHL. Členové komise nejsou vázáni jakýmikoliv omezeními a nemusí se nikomu zodpovídat za svá rozhodnutí.

Členové disciplinární komise CHL jsou známi představenstvu CHL a všem 32 týmům, nikoliv však veřejnosti.

Zodpovědností disciplinární komise CHL je fungovat jako jednotný arbitr v záležitostech, které zkoumá. Finální slovo při rozhodování má předseda disciplinární komise, přičemž bere v potaz zpětnou vazbu ostatních členů komise.


Co je posuzováno?

  • Všechny tresty ve hře
  • Všechny vyšší tresty
  • Všechny tresty do konce utkání
  • Všechny tresty za napadání rozhodčích
  • Všechny závažné situace (bez ohledu na udělené tresty

Dále smí disciplinární komise CHL zkoumat veškeré jiné incidenty, na než ji upozorní delegát utkání nebo klub, nebo které komise považuje za vyžadující další přezkoumání.


Kde se situace posuzují?

Komise zkoumá situace v situační místnosti CHL v Ebensee (Salzburg), a to ve spolupráci s EBEL. Přímé přenosy ze všech utkání CHL jsou posílány do situační místnosti, ktere každé utkání zkoumá Lyle Seitz a jeho tým bývalých hráčů a rozhodčích. Každé pracoviště má pro každé utkání přidělený vlastní laptop a televizní obrazovku.

Každá významná událost na ledě, ať už postřehnuta rozhodčími, či nikoliv, je zaznamenána a v případě potřeby i dále zkoumána disciplinární komisí.

The CHL Situation Room in Ebensee
Each game has a designated work station

Jaké procesy probíhají při zkoumání disciplinární komisí?

  • Celý proces zahájí předseda komise, delegát utkání, člen disciplinární komise, sportovní ředitel CHL, sportovní poradce CHL či klub.
  • Předseda komise rozhodne, zdali je potřeba dále přezkoumávat tento případ.
  • Předseda disciplinární komise uvědomí členy disciplinární komise a dodá veškeré potřebné materiály (např. videozáznam a sepsané poznámky) do 13:00 následujícího dne po utkání.
  • Předseda disciplinární komise definitivně rozhodne a uvědomí zúčastněné kluby nejpozději čtyři hodiny před začátkem jejich dalšího utkání v CHL.
  • V ideálním případě je finální rozhodnutí předáno zúčastněným klubům do 24 hodin od doby, kdy se daný incident udál.

Mohou se kluby odvolat proti suspendaci či rozhodnutí disciplinární komise?

Ano, pokud suspendace přesáhne tři utkání nebo €15 000.

V těchto případech je nutné podat odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS). Odvolání musí být podané do 24 hodin od obdržení rozhodnutí disciplinární komise.


Dodatek

Úkolem disciplinární komise CHL je chránit zdraví hráčů a komise tuto zodpovědnost velice vážně. V zájmu Hokejové ligy mistrů je, aby ze hry vymizely nebezpečné zásahy do hlavy, krku či zad.

Není pochyb o tom, že občas mohou být rozhodnutí disciplinární komise veřejností odsuzována, avšak  rozhodnutí disciplinární komise CHL a jejího předsedy Lylea Seitze jsou vždy podložena důkazy a dodržují pravidla ledního hokeje.

Majitelé, fanoušci, hráči, trenéři i CHL chtějí především nechat hráče na ledě hrát, avšak nikoliv na úkor bezpečnosti hráčů či pravidel ledního hokeje.

Vector Smart Object Icons/Arrow/1000 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. Vector Smart Object icon-stadium CB_Linked_Icon_Arrow CB_Linked_Icon_Arrow CB_Linked_Icon_Arrow 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. Vector Smart Object Group 18 Copy Created with Sketch. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. team-logo / WIN Created with Sketch. team-logo / PW Created with Sketch. team-logo / LOST Created with Sketch. team-logo / PL Created with Sketch. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 7CB4E955-9512-49F4-B03B-933CF03CA2FD Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. Icons/Search/1000 F3916FC0-768E-4027-A1D5-CC66110459CF Created with sketchtool. Play Artboard 1 Icon / Social / Android@3x Created with Sketch. icon-dropdown icon-dropdown Created with Sketch. CB_Linked_Icon_Close CB_Linked_Icon_Close Check Check F896540F-C96F-4488-888D-5ECB022F43CE Created with sketchtool. Icons/Attachment/1000 Created with Sketch. CB_Linked_Icon_Arrow Icon / Social / iOS@3x Created with Sketch.