Skip to content
Podmínky o ochraně soukromí

Hokejová liga mistrů (dále jen "CHL") bere vaše soukromí vážně. Prosíme, přečtěte si pozorně následující Podmínky o ochraně soukromí, abyste se blíže seznámili s využitím osobních identifikačních informací, které CHL sbírá při vaší návštěvě oficiálního webu CHL www.championshockeyleague.com. CHL zavádí přisné postupy, aby chránilo vaše soukromí a bezpečnost všech informací, které nám jsou poskytovány, nicméně přenosy dat na internetu mohou mít principiálně bezpečnostní nedostatky, tudíž nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu. Prosíme, přečtěte si následující popis našich postupů a praktik ve spojitosti s vašimi osobními informacemi. CHL si vyhrazuje právo na změnu Podmínek o ochraně soukromí kdykoliv a bez upozornění. Tím pádem jste vy osobně zodpovědní za pravidelné obeznamování s těmito Podmínkami o ochraně soukromí.

Co chrání tyto Podmínky o ochraně soukromí

Tyto podmínky o ochraně soukromí chrání nakládání s osobními indentifikačními informace, které jsou sbírány během vaší návševy tohoto webu a když používáte služby tohoto webu, jak je popsáno v Podmínkách o ochraně soukromí a Podmínkách užívání tohoto webu.

Tyto Podmínky o ochraně soukromí se nevztahují na praktiky společností či jiných orgánů, které CHL nevlastní či nespravuje, nebo lidí, které CHL nezaměstnává či neřídí, což zahrnuje bez omezení i firmy třetí strany využívající reklamu na tomto webu či sponzory, kterým poskytujete informace. CHL není zodpovědná za podmínky o ochraně soukromí či praktiky jiných webů, které se rozhodnete navštívit prostřednictvím odkazů na tomto webu a CHL vám doporučuje seznámit se s podmínkami o ochraně soukromí i na těchto jiných webech, abyste porozuměli, jak tyto weby sbírají, používají a sdílí informace.

Sběr informací

CHL nesbírá osobní identifikační informace při vaší návštěvě na hlavní stránce tohoto webu a když se pohybujete po tomto webu, s vyjímkou situací popsaných v těchto Podmínkách o ochraně soukromí, či relevantní části tohoto webu. Při zahájení přístupu na tento web CHL automaticky získá a nahrává určité informace na své servery z vašeho prohlížeče. Tyto informace zahrnují, ne však výhradně, vaši Internet Protocol adresu (IP adresa), cookie informace CHL, stránku, kterou jste požadovali, typ prohlížeče a jeho použitou verzi, operační systém použitý při navštěvování tohoto webu, web, ze kterého se přístupový systém spojil s naším webem (tzv. referenti), datum a čas přístupu na tento web, poskytovatel internetových služeb přístupového systému, a jakákoliv další podobná data a informace, která mohou být užita v případě útoku na naše informační technologické systémy. Při používání těchto obecných dat a informací o vás nevytváříme žádné závěry. Namísto toho jsou tyto informace potřebné při (1) správném poskytování obsahu tohoto webu, (2) optimalizaci obsahu na tomto webu a jeho reklamách, (3) zajištění dlouhodobého provozu našich informačních technologických systémů a technologie webu, a (4) poskytnutí právním autoritám informace potřebné pro legální kroky v případě kyber-útoku. Z těchto důvodů analyzujeme získaná data a informace anonymně a pro statistické účely s cílem zvýšení ochrany dat a bezpečnosti dat naší společnosti a zajištění optimální úrovně ochrany pro osobní data, která sbíráme. Anonymní data v souborech systémů jsou ukládány odděleně od všech osobních dat poskytovaných ostatními subjekty.

Dále, s respektem vůči osobním informacím, CHL a jeho agenti a zástupci sbírají osobní informace během několika situací zahrnujících, ne však výhradně, vaši registraci na tomto webu, vaše používání určitých produktů nebo služeb tohoto webu, a vaši účast v promo-akcích či soutěžích, které jsou sponzorovány a/nebo nabízeny CHL či jeho obchodními partnery. Když se registrujete na tomto webu a/nebo použiváte určité produkty/služby tohoto webu, CHL smí požádat a/nebo sbírat vaše jméno, adresu, emailovou adresu, věk, oblíbený tým účastnící se CHL, atd., pro účely například událostí a soutěží, registrací pro přijímání CHL newsletteru nebo podobných, stránek sociálních sítí a účasti v ostatních promo-akcích a interaktivních online aktivitách. Jakmile se zaregistrujete na CHL a/nebo se přihlásíte k našim produktům a službách, nejste nadále pro CHL anonymnímy a přispíváte CHL ke sběru vašich osobních informací pro potřeby CHL tak, jak jsou uvedeny zde.

Také weby týmů účastnících se CHL mohou od vás sbírat osobní informace. Weby týmů účastnících se CHL obsahují podmínky o ochraně soukromí (v angličtině privacy policy, někdy privacy statements), které byste si měli pročíst, abyste pochopili, jak mohou příslušné týmy účastnící se CHL používat vaše osobní informace. Týmy účastnící se CHL, nikoliv CHL samotná, jsou zodpovědné za nakládání s vašimi osobními informacemi, pokud je tyto kluby sbírají. Pokud se rozhodnete registrovat se na webu jakéhokoliv z týmů účastnících se CHL současně s registrací na tomto webu, podmínky o ochraně soukromí týmu účastnícího se CHL jsou obsaženy zde v podobě zmínky.

Dále máte možnost zakoupit si CHL merchandise prostřednictvím linku na web oficiální partnera CHL pro merchandise. Oficiální partner CHL pro mechandise bude při vaší návštěvě jeho webu sbírat vaše osobní údaje spojené se zpracováním vaší transakce. Web oficiálního partnera CHL pro mechandise obsahuje podmínky o ochraně soukromí, které byste si měli pročíst, abyste rozuměli, jak může nakládat s vašimi osobními údaji. Pokud se rozhodnete poskytnout oficiálnímu partnerovi CHL pro mechandise vaše osobní údaje spojené se zpracováním zakoupení CHL merchandise, oficiální partner CHL pro mechandise, nikoliv CHL samotná, je zodpovědný za nakládání s vašimi osobními údaji.

Veškeré vaše informace jsou zpracovávány ve Švýcarsku a mohou být ukládány a používány kdekoliv jinde v závislosti na poloze partnerů CHL, obchodních partnerů CHL a dalších orgánů, které jsou oprávněny k přístupu k vašim informacím v souladu se zněním těchto Podmínek o ochraně soukromí. Tyto polohy mohou zahrnovat země, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany těchto dat jako země, ze které jste tyto informace poskytovali. Pokud máte zájem o přečtení kopie specifických bezpečnostních pravidel platných k exportu vašich informací, prosíme, kontaktujte nás.

Použití informací

CHL používá získané informace k úpravě reklam a obsahu, který vidíte zde na tomto webu, pro výzkum a vývoj, pro splnění vašich požadavků pro určité produkty a služby a aby vás mohla kontaktovat. CHL může používat vaše osobní informace jako například vaše jméno, adresa a emailová adresa, aby vám zasílala marketingovou komunikaci, například informace o vašem oblíbeném týmů účastnícího se CHL. Ačkoliv většina fanoušků CHL oceňuje tuto obdrženou marketingovou komunikaci, respektujeme právo každého fanouška na kontrolu, jak jsou jeho či její osobní údaje používány. Pokud si nepřejete dostávat od CHL marketingovou komunikaci, můžete si nastavit, kdy jsou vaše osobní informace sbírány. Dále pokud dostáváte marketingovou komunikaci od CHL a přejete si zrušit svůj odběr, můžete tak učinit následováním postupu obsaženého v marketingové komunikaci, nebo si můžete nastavit, abyste nedostávali informace od CHL, přihlášením se ke svému účtu a upravením nastavení vašeho účtu. Toto nastavení můžete provést také kontaktováním nás na adrese privacy@championshockeyleague.com. Prosíme, uvědomte si, že v případě zrušení přijímání marketingové komunikace CHL vás nebudeme moci kontaktovat o produktech či službách, ze kterých byste mohli mít užitek, nebo které by vás mohly zajímat.

Dále může CHL používat vaše osobní informace jako například vaše jméno, adresa a emailová adresa k zasílání nabídek od našich marketigových partnerů a jiných obchodních partnerů. CHL může také sdílet tyto osobní informace s některými z těchto partnerů tak, aby vám mohli zasílat nabídky přímo, pokud se nerozhodnete zrušit zasílání těchto informací od těchto partnerů.

CHL může zasílat osobní identifikační informace o vás jiným společnostem či osobám, pokud CHL:

(a) má vaše svolení ke sdílení informací;
(b) potřebuje sdílet vaše informace, aby vám poskytla produkt nebo službu, o kterou jste žádali;
(c) poskytuje informace společnostem, které pracují na žádost CHL v souladu s dohodami o utajení informací a bezpečnosti;
(d) reaguje na soudní výzvu k poskytnutí informací, soudní příkazy nebo právní procesy; nebo
(e) považuje za nezbytné, v plné diskrétnosti, vyšetřit, zabránit nebo učinit kroky v souvislosti s nelegálními aktivitami, podezření z podvodu, krizovými situacemi zahrnujícími potenciální hrozby na fyzickém bezpečí jakékoliv osoby, porušením Právních informací CHL, nebo pokud je to jakkoliv jinak vyžaduje zákon.

Cookies

CHL smí čas od času, vložit do vašeho počítače "cookie". Třetí strana, poskytovatelé služeb CHL a poskytovatelé reklam, může také používat cookies. Cookie je soubor zapsaný na pevný disk vašeho počítače, který nahrává určité technické informace o vašem používání internetu, jako je například vaše IP adressa, informace o vašem počítači a připojení jako například typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém a platforma a jméno domény. Dále, pokud navštívíte web oficiálního partnera CHL pro merchandise, CHL může také používat cookies ke sběru informací jako například historie objednávek či vaše cesta prokliků na, z a skrz web oficiálního partnera CHL pro merchandise, což zahrnuje produkty, které jste si prohlíželi nebo je vyhledávali. Pokud zadáte vaše osobní údaje na tento web, CHL může používat cookies k tomu, aby sledovala tyto informace tak, abyste v případě opakovaných návštěv nemuseli tyto informace zadávat znova, k odhadu a hlášení celkové velikosti fanouškovské základny CHL a aby mohla sledovat vaše preference, které specifikujete při používání služeb. Dále může CHL používat neosobní informační údaje o vašich návštevách tohoto webu a ostatních webů tak, aby mohla upravit dodávku reklam na tomto webu a ostatních webech. Můžete si nastavit preference vašeho internetového prohlížeče tak, aby vás upozornil vždy, když obdržíte cookie, nebo aby zamítl přijímání cookies. Ovšem pokud zamítnete přijímání cookies, můžete se setkat s nižším než optimálním výkonem tohoto webu.

Soukromí dětí

CHL vědomě nesbírá osobní data od dětí a žádá, aby nezletilí nezadávali žádné osobní informace. CHL nečiní žádné speciální kroky k ochraně soukromí dětí, které poskytnou CHL své osobní informace.

Bezpečnost

CHL zavádí přísná bezpečnostní opatření, vhodná k citlivosti osobních informací, proti neautorizovanému přístupu, zadávání, ztrátě nebo zničení osobních informací. Tato opatření mohou používat technologické, fyzické a organizační metody bezpečnosti. Nicméně internet je otevřený systém a CHL nemůže zaružit, že neautorizované třetí strany nikdy nezvládnou překonat tato opatření, nebo použít vaše osobní údaje pro nevhodné účely.

Pokud komunikujete se CHL prostřednictvím emailu, měli byste být informováni, že bezpečnost internetového emailu je nejistá. Zasíláním citlivých nebo důvěrných emailových zpráv nebo informací, které nejsou zakódované, berete na vědomí riziko této nejistoty a možný nedostatek soukromí na internetu.

Zákony o soukromí

CHL při sbírání a používání osobních identifikačních informací spadá pod švýcarské zákony o ochraně dat a dále upravila své Podmínky o ochraně soukromí v souladu se zněním GDPR, nové regulace Evropské unie (EU) o ochraně dat a soukromí.

Doba uložení dat

CHL smí používat a ukládat vaše osobní data jen po dobu nutnou k dosažení záměru uchování, nebo tak dlouho, jak dovoluje příslušný zákon. Pokud není uplatněn důvod uložení, nebo pokud doba uložení přesáhne dobu povolenou zákonem, budou vaše osobní data zablokována nebo smazána v souladu se zákonnými požadavky.

Přístup, oprava a kontaktování CHL

CHL uchovává soubor osobních informací, které poskytujete. Pouze oprávnění zaměstnanci CHL a agenti CHL, kteří potřebují přístup k vašim osobním informacím vzhledem ke svým povinnostem, mají přístup k těmto informacím. Žádostí v psané formě máte právo na přístup k vašemu souboru a ke změně či zažádání o korekci veškerých chybných nebo zastaralých osobních informacím o vás, které jsou ve vlastnictví či pod správou CHL. V určitých omezených případech vám nemůžeme garantovat přístup k vašim osobním údajem, například pokud by takové jednání mohlo vést k hrozbě na bezpečnosti jiné osoby. Pokud máte zájem o přístup k vašim osobním informacím v držení/pod správou CHL nebo o jejich opravu, nebo pokud máte připomínky nebo otázky k tomuto webu, prosíme, kontaktujte nás emailem na adrese privacy@championshockeyleague.com.

Změny k těmto Podmínkám o ochraně soukromí

CHL si vyhrazuje právo na úpravu těchto Podmínek o ochraně soukromí kdykoliv. Pokud budou tyto Podmínky o ochraně soukormí upraveny, zveřejníme upravené Podmínky o ochraně soukromí a datum úpravy na tomto webu. Prosíme, seznamujte se pravidelně s těmito Podmínkami o ochraně soukromí, abyste byli srozuměni s těmito podmínkami. Používáním tohoto webu souhlasítě s podmínkami v těchto Podmínkách o ochraně soukromí, které mohou být čas od času upraveny. Tyto Podmínky o ochraně soukromí platí pro všechny online i offline aktivity CHL.

Poslední aktualizace: 24. května 2018

Vector Smart Object Icons/Arrow/1000 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. Vector Smart Object icon-stadium CB_Linked_Icon_Arrow CB_Linked_Icon_Arrow CB_Linked_Icon_Arrow 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. Vector Smart Object Group 18 Copy Created with Sketch. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. team-logo / WIN Created with Sketch. team-logo / PW Created with Sketch. team-logo / LOST Created with Sketch. team-logo / PL Created with Sketch. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 7CB4E955-9512-49F4-B03B-933CF03CA2FD Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. Icons/Search/1000 F3916FC0-768E-4027-A1D5-CC66110459CF Created with sketchtool. Play Artboard 1 Icon / Social / Android@3x Created with Sketch. icon-dropdown icon-dropdown Created with Sketch. CB_Linked_Icon_Close CB_Linked_Icon_Close Check Check F896540F-C96F-4488-888D-5ECB022F43CE Created with sketchtool. Icons/Attachment/1000 Created with Sketch. CB_Linked_Icon_Arrow Icon / Social / iOS@3x Created with Sketch.