Skip to content
Podmínky užívání

Prosíme, přečtěte si tyto Podmínky užívání pozorně. Tyto Podmínky užívání (dále jen "Podmínky") popisují podmínky související s vaším přístupem a používáním webu championshockeyleague.com (dále jen "tento web"), služeb nebo obsaku na něm. Přístupem na tento web a/nebo jeho stránek souhlasíte se zněním těchto Podmínek, které platí jak pro tento web, tak pro jakýkoliv materiál obsažený na tomto webu. Při používání nebo přístupu na championshockeyleague.com, jeho služeb nebo materiálu, platí také Podmínky o ochraně soukromí tohoto webu, které jsou dostupné na https://www.championshockeyleague.com/cs/privacy, a které jsou automaticky součástí těchto Podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nenavštěvujte tento web. Dále, pokud využíváte určité služby zahrnující, ne však výhradně, statistiky CHL a/nebo placené služby, jste povinni dodržovat veškeré instrukce nebo pravidla, která mohou být čas od času zvěřejněna na tomto webu. Všechny takovéto instrukce a pravidla jsou automaticky součástí těchto Podmínek. Prosíme, uvědomte si při návštěvě webů týmů účastnících se CHL skrz tento web, že každý web týmu účastnícího se CHL má vlastní podmínky užívání a podmínky o ochraně soukromí a používání nebo návštěva webu týmu účastnícího se CHL jsou pod správou podmínek příslušného týmu účastnícího se CHL, které jsou přístupné skrz odkaz umístěný na hlavní stránce webu týmu účastnícího se CHL.

Hokejová liga mistrů si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky kdykoliv a bez toho, aby vás uvědomila. Tím pádem jste zodpovědní za pravidelné pročítání těchto Podmínek. Opakovaným používáním tohoto webu souhlasíte s těmito změnami.

Rozsah použití

Hokejová liga mistrů (dále jen "CHL") v současnosti poskytuje uživatelům mnoho služeb, jako například, ne však výhradně, sociální média, videonabídky a jiné interaktivní a neinteraktivní funkce, které mohou být čas od času všechny aktualizovány, smazány nebo jinak upraveny dle rozhodnutí CHL. Dále CHL poskytuje přístup k jistým záběrům (video a audio), fotografiím, textům, obrázkům, statistikám. logům a jinému mediálnímu a duševnímu vlastnictví souvisejícího nebo jinak spojeného se CHL, jeho členskými ligami a členskými týmy. Některé z těchto služeb a materiálů vyžadují poplatky za přístup ("placené služby"), jiné jsou k dispozici bez poplatku ("bezplatné služby"). Placené služby a bezplatné služby, které zahrnují veškeré funkce, služby a materiál na tomto webu, jsou dále společně označovány jen jako "služby".

CHL vás zve k přístupu, prohlížení a používání malé části obsahu (zahrnuje text, grafiky, software, videosoubory, fotky, atd.) na tomto webu pouze pro osobní informativní důvodů za předpokladu, že (a) všechna upozornění na copyright a/nebo jiná upozornění na vlastnictví jsou zachována beze změny; (b) je přidán odkaz na tyto Podmínky; a (c) veškerý obsah je zobrazován v souladu se všemi požadavky CHL, jak je popsáno na tomto webu. Nicméně nesmíte uchovávat, upravovat, rozšiřovat, přenášet, prodávat, nebo distribuovat (pro komerční i nekomerční účely) žádnou část obsahu na tomto webu, a/nebo design nebo rozložení tohoto webu nebo jeho částí, v jakékoliv podobě bez předhozího písemného souhlasu CHL. Žádná část obsahu na tomto webu nesmí být prohlížena před šiřší veřejností nebo v komerčních oblastech, kde jej může prohlížet více lidí najednou. Komeční a nekomerční užívání, šíření, přenos nebo distribuce jakéhokoliv informačního softwaru nebo jiných materiálů dostupných na tomto webu bez předchozího písemného souhlasu CHL je striktně zakázáno. Pokud máte zájem o šíření, duplikování nebo kopírování jakéhokoliv obsahu tohoto webu, prosíme, kontaktujte CHL emailem na adresu office@championshockeyleague.com.

Přístup ke službám

Pro užívání tohoto webu nebo jeho služeb k přístupu k obsahu je potřeba, abyste získali přístup k World Wide Web. Dále musíte disponovat veškerým příslušenstvím nezbytným k připojení k World Wide Webu, například počítač a modem či jiná zařízení. Služby jsou náchylné k přenosovým omezením internetu, jako například, ne však výhradně, video a/nebo audio výpadky, zhoršení a/nebo ztrátu signálu, nebo ztrátu připojení.

Služby, které umožňují uživateli sledovat zápasy v přímém přenosu či sestřihy (placené služby), obsahují geografická omezení. Geografická omezení jsou vytvářena k ochraně držitelů televizních práv určitých zápasů. Pokud obejdete nebo se budete snažit obejít jakékoliv geografické omezení, bude okamžitě zrušena vaše registrace k takovýmto službám a budete vystaveni právním krokům.

Soukromí a ochrana

Užívání některých služeb může vyžadovat vaši registraci, kterou CHL poskytnete určité informace o sobě, například jméno a emailovou adresu. Jelikož CHL spadá při sbírání a používání osobních dat pod švýcarské zákony na ochranu dat, budou veškeré informace získané o vás během vaší registrace a/nebo užívání tohoto webu nebo služeb užívány v souladu s příslušnými zákony, jako například, ne však výhradně, švýcarské zákony na ochranu dat a Podmínky o ochraně soukromí championshockeyleague.com (jejichž znění je automaticky součástí těchto Podmínek). Souhlasíte s tím, že budete poskytovat pravdivé, přesné, současné a úplné informace o sobě, jak je vyžadováno při registraci ke službám. Pokud poskytnete nepravdivé a/nebo nepřesné informace, nebo má CHL oprávněné důvody k podezření, že jsou tyto informace nepravdivé a/nebo nepřesné, má CHL právo zablokovat nebo ukončit vaši registraci. Pro placené služby se, prosíme, seznamte se zněním podmínek pod příslušným nadpisem "Placené služby" níže.

Pro dokončení procesu registrace ke službám, které vyžadují registraci, si vytvoříte vlastní heslo. Jste zodpovědní za uchovávání tohoto hesla v tajnosti a jste plně zodpovědní za veškeré aktivity, které se po tímto heslem udějí.

Pokud komunikujete se CHL prostřednictvím emailu, měli byste být informováni, že bezpečnost internetového emailu je nejistá. Zasíláním citlivých nebo důvěrných emailových zpráv nebo informací, které nejsou zakódované, berete na vědomí riziko této nejistoty a možný nedostatek soukromí na internetu.

Prohlášení uživatele

Souhlasíte, že ve spojitosti s vaším užíváním tohoto webu, jeho služeb a/nebo obsahu nebudete: (a) nahrávat, publikovat, zasílat emailem nebo jakkoliv jinak přenášet nebo odkazovat na jakýkoliv obsah, který je nezákoný, nebezpečný, vyhrožující, urážející, poškozující reputaci, vulgární, obscéní, zahanbující, útočící na něčí soukromí, nesnášenlivý, podvodný, pornografický, disrespektující, rasově a/nebo etnicky urážlivý, nebo který považují oprávněné osoby CHL za jinak nevhodný, nebo který zveřejňuje osobní nebo soukromé informace o jakékoliv osobě, čímž omezuje či zabraňuje jakékoliv osobě používání a získávání požitku z užívání tohoto webu, nebo který vystavuje CHL nebo její uživatele jakékoliv hrozbě v jakékoliv podobě, s tím, že každý případ je individuálně posuzován CHL; (b) napodobovat jakoukoliv osobu či orgán, jako například, ne však výhradně, příslušníka CHL, příslušníka týmu účastnícího se CHL, hráče ze současného nebo bývalého týmu účastnícího se CHL, nebo jinak nepravdivě uvádět nebo jinak nevhodně interpertovat vaše spojení s jakoukoliv osobou či orgánu; (c) nahrávat, publikovat, posílat emailem nebo jakkoliv jinak přenášet jakýkoliv obsah, k jehož přenosu nemáte právo dané žádným zákonem nebo smluvním vztahem (jako například interní informace nebo důvěrné informace získané jako součást zaměstnaneckého vztahu nebo dohody); (d) nahrávat, publikovat, posílat emailem nebo jakkoliv jinak přenášet jakoukoliv reklamu, reklamní materiály, "nevyžádanou poštu", "spam", "řetězové dopisy", "pyramidové systémy" nebo jakékoliv jiné formy solicitace; (e) zneužívat tento web vědomým používáním virů, Trojanů, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je nebezpečný pro technologie; (f) se snažit získat neautorizovaný přístup na tento web, server, na němž je tento web uložen, nebo jakýkoliv server, počítač nebo databázi spojenou s tímto webem, nebo ohrožovat web CHL DOS přílohami a DOS útoky; (g) vědomě nebo nevědomě porušovat nebo navádět k porušování jakýchkoliv příslušných místních, státních, národním nebo mezinárodních zákonů.

CHL není legálně odpovědná za žádnou ztrátů nebo poškození způsobené DOS útoky, viry nebo jiným technologicky nebezpečným materiálem, který může nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný příslušný materiál, v souvislosti s vaším používáním tohoto webu, nebo vaším stahováním jakéhokoliv materiálu zvěřejněného na tomto webu nebo na jakémkoliv jiném webu spojeném s tímto webem.

Uživatelské zprávy

(a) Přenášením svých zpráv, informací, dat, grafických fotografí, obrázků, kreativních nápadů, konceptů, know-how, technik, návrhů nebo zlepšeních nebo jiného materiálu, který přenášíte, zadáváte nebo zveřejňujete na tomto webu a/nebo ve spojení s jakýmikoliv službami ("zprávy"), poskytujete CHL časově neomezenou, celosvětovou, bezplatnou, neexkluzivní a nezvratnou licenci používat, šířit, upravovat, publikovat, překládat, připravovat práce založené na vaší zprávě a distribuovat tuto zprávu pro jakékoliv účely a v jakékoliv podobě. Tato licence je poskytnuta automaticky a vy nebudete mít nárok na jakoukoliv platbu v jakékoliv podobě. (b) CHL má právo, nikoliv však povinnost, v závislosti na svém uvážení, kontrolovat, upravovat nebo smazat jakoukoliv zprávu z jakéhokoliv důvodu. Ačkoliv CHL a jeho partneří smějí čas od času monitorovat a/nebo kontrolovat zprávy, nejsou povinni tak činit a CHL nepřebírá žádnou právní odpovědnost ani zodpovědnost za tyto zprávy, například ty obsahující chyby, poškozující reputaci, pornografii, nevhodný jazyk, nebo nepřesnosti. (c) Souhlasíte s tím, že tyto zprávy nejsou tajné a mohou být čteny či zachyceny ostatními, a že jsou přístupné na World Wide Webu.

Úpravy a zrušení na webu

Jste srozuměni s tím, že CHL může kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu, bez upozornění a bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám nebo třetí straně, okamžitě upravit, zrušit, změnit nebo omezit tento web a/nebo možnosti jeho používání, a měnit obsah, software a/nebo služby na tomto webu. Souhlasíte s tím, že CHL není odpovědná vůči vám nebo třetí straně za jakékoliv úpravy, pozastavení nebo zrušení tohoto webu nebo jeho používání.

Materiály, služby a externí odkazy třetích stran

Tento web a/nebo jeho služby mohou poskytovat, nebo mohou třetí strany poskytovat, odkazy na jiné stránky nebo zdroje na World Wide Webu; stejně jako mohou jiné stránky nebo zdroje na World Wide Webu poskytovat odkazy na tento web. Jelikož CHL nemá žádnou kontrolu nad takovými stránkami a zdroji, souhlasíte s tím, že CHL není zodpovědná za dostupnost těchto externích stránek nebo zdrojů a neručí a není zodpovědná za jakýkoliv obsah, reklamy, produkty nebo jiné materiály dostupných na těchto stránkách a zdrojích.

Dále souhlasíte, že v některých případech může být nezbytné nebo vhodné použít služby, software, technologie, data a/nebo jiný obsah třetí strany (dohromady označováno jako "materiály třetí strany") nezávisle nebo ve spojení s různými programy nebo funkcemi dostupnými na tomto webu a/nebo jeho službách. Tyto materiály třetí strany mohou být staženy a/nebo uchovávány na vašem počítači nebo jinak užívány ve spojení s funkcemi tohoto webu a jeho služeb s tím, že vy můžete nebo nemusíte být o tomto informováni. Vaše používání služeb třetích stran může spadat pod jiné podmínky užívání, než jsou tyto Podmínky. Materiály třetí strany se také mohou objevovat prostřednictvím tohoto webu nebo webu třetí strany. V každém případě souhlasíte, že CHL nemá žádnou odpovědnost za vaše používání těchto materiálů třetí strany, ať už si jste tohoto používání vědomi či ne a ať už je či není používání těchto materiálů třetí strany schváleno či doporučeno CHL.

Duševní vlastnictví

Souhlasíte s tím, že: (i) všechna loga a značky CHL a loga a značky týmů účastnících se CHL, stejně jako jiný vlastněný materiál zobrazovaný na tomto webu, jeho službách a v jeho obsahu, jsou majetkem CHL a příslučných týmů účastnících se CHL nebo jsou licencovány pro CHL a nesmí být šířeny bez předchozího písemného souhlasu CHL; a (ii) obsah, zahrnující bez omezení, články, tiskové zprávy, statistiky, biografie hráčů, fotografie, obrázky, ilustrace a audio- i videoklipy jsou majetkem CHL, nebo jsou licencovány pro CHL. Dále souhlasíte, že (i) jakýkoliv nezbytný software používaný ve spojení s tímto webem, jeho službami a jeho obsahem (dále jen "software") obsahuje vlastěné a důvěrné informace, které jsou chráněné zákony o duševním vlastnictvím a jinými příslušnými zákony a jsou buď majetkem CHL, nebo jsou licencovány pro CHL; a že (ii) obsah zobrazovaný v reklamách sponzorů nebo informace, které vám jsou prezentovány prostřednictvím tohoto webu, jeho služeb a jeho obsahem, je chráněný copyrightem, trademarkem, service markem, patenty nebo jinými právy a zákony v souvislosti s vlastnictvím.

CHL nemá žádnou odpovědnost za neautorizované kopírování a/nebo používání jakéhokoliv materiálního vlastnictví třetí strany na tomto webu.

Pokud k tomu nejste oprávněni CHL, souhlasíte, že nebudete šířit, publikovat, nahrávat, přenášet, distribuovat, kopírovat, veřejně zobrazovat nebo jinak používat tento web, jeho obsah, jeho software nebo jiné práce založené na tomto webu, jeho službách, jeho obsahu nebo jeho softwaru jako celek ani jako část. Kromě omezeného práva na osobní užití ve spojení s vaším osobním, nekomerčním užitím webu, jeho služeb a jeho obsahu, nemáte žádná práva na používání softwaru.

Omezení nabídky služeb

Pokud není výslovně stanoveno jinak, materiál na tomto webu je určen výhradně pro informativní účely. CHL nijak neručí za to, že materiál na tomto webu je vhodný nebo dostupný k použití v jiných právních oblastech, než je Švýcarsko. Uživatelé, kteří se rozhodli navštívit tento web z jiných oblastí, tak činí na vlastní riziko a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů a regulací.

Prohlášení

Souhlasíte s tím, že: A. Tento web a jakákoliv jeho data, feedy, atd., používáte na vlastní riziko. Tento web a jakákoliv jeho data, feedy, atd,. je poskytován na principu "AS IS" a "AS AVAILABLE". V souladu s příslušnými zákony se CHL výslovně zříká všech záruk, podmínek a jiných podmínek jakéhokoliv druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně předpokládaných podmínek přesnosti, obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel a jakýchkoliv podmínek poskytování služeb přiměřené péče a schopností tak, aby nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. B. CHL nijak nezaručuje nebo nestanovuje, že (i) tento web nebo jakékoliv jeho feedy, naplní vaše požadavky, (ii) tento web nebo jakékoliv jeho feedy budou fungovat bez přerušení, chyb, nebo stabilně, (iii) výsledky používání tohoto webu nebo jakýchkoliv jeho feedu budou přesné nebo důvěryhodné, (iv) kvalita jakýchkoliv produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených či získaných z tohoto webu naplní vaše požadavky, a že (v) budou jakékoliv chyby systému opraveny. C. Jakýkoliv materiál stažený nebo jinak získaný používáním tohoto webu nebo jakýchkoliv jeho feedu stahujete nebo jinak získáváte na vaše vlastní riziko a že budete plně zodpovědni za jakoukoliv škodu na vašem počítačovém systému nebo ztrátu dat v důsledku stažení nebo jiného získání takového materiálu. D. Komentáře a jiné materiály zveřejněné na tomto webu nebo obsažené v jakýchkoliv jeho feedech neposkytují žádnou radu, na kterou by se mělo spoléhat, Žádná informace, ať už ústní či psaná, vámi získaná od CHL nebo prostřednictvím nebo z tohoto webu neposkytují žádnou záruku nebo jinou povinnost, která není výslovně zmíněna v Podmínkách užívání CHL a CHL se zříká jakékoliv odpovědnosti a zodpovědnosti vzniknuvší z toho, že jakýkoliv návštěvník tohoto webu nebo jiná osoba, která může být seznámena s obsahem tohoto webu, bude spoléhat na tyto materiály.

Omezení odpovědnosti

Výslovně souhlasíte, že CHL nenese žádnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, speciální, důsledkové nebo exemplární poškození, jako například, ne však výhradně, ztrátu zisku, dobré pověsti nebo dat (i když si je CHL vědoma možnosti těchto poškození), vycházejících z: (i) používání nebo nemožnosti používání tohoto webu; (ii) nákladů spojených se získáváním náhradních služeb vycházejících z jakýchkoliv dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo obdržených zpráv nebo transakcí zadaných prostřednictvím nebo z tohoto webu; (iii) neautorizovaného přístupu či pozměnění vašich dat; (iv) stanovisek nebo rozhodnutí třetí strany na tomto webu; (v) výsledcích tohoto webu, jakýchkoliv webů odkazovaných na tento web a jakýchkoliv materiálů zvěřejněných na tomto webu; nebo (vi) jakékoliv jiné záležitosti spojené s tímto webem. Souhlasíte, že bez ohledu na jakékoliv rozporující ustanovení nebo zákony, každé nárokování nebo právní krok vzniklý z nebo v souvislosti s používáním tohoto webu a těchto Podmínek musí být zadán během jednoho (1) roku od doby, kdy se daná situace vedoucí k nárokování nebo právnímu kroku udála. Pokud tak během této doby neučiníte, vzdáváte se automaticky možnosti tak učinit.

Odškodnení

Bez ohledu na jakékoliv jiné podmínky této dohody nebo jakéhokoliv jiného jednání nebo nečinnosti CHL nebo jejích prodejců nebo partnerů, souhlasíte s tím, že ochráníte CHL, její členské ligy a účastnící se týmy a jejich úředníky, ředitele, majitelé, jiné členy, partnery, zaměstnance, osoby a jiné orgány s nimi spojené, agenty, zástupce, potomky a nástupce před jakýmikoliv nárokováními či požadavky, včetně poplatků právních zástupců, které vznikly z (i) správy, kterou jste zadali na tento web nebo jeho služby; (ii) vašeho používání tohoto webu nebo jeho služeb; (iii) vaší účasti v jakékoliv aktivitě spojené s tímto webem; (iv) vašeho spojení s tímto webem nebo jeho službami; (v) vašeho porušení nebo nedodržení povinností Podmínek; nebo (vi) vašeho porušení jakýchkoliv jiných práv.

Odkazování na web a používání embed kódů

(a) Žádný link na žádný web nesmí být upraven tak, aby obsahoval nějaké reklamy, zmínky sponzorů nebo jiný komerční text nebo grafiku. Všechny odkazy na weby musí vést na hlavní stránku webu. "Hluboké odkazování" na vnitřní stránky webu je výslovně zakázáno. (b) Určité služby vám mohou poskytovat možnost vkládat na jiné weby embedovaný obsah. Veškeré užití embedovaného obsahu musí být výhradně pro nekomeční účely.

Placené služby

Pro online přihlášení k příslušným placeným službám musíte dokončit registrační proces na webu championshockeyleague.com. Online registrací zaručujete, že: (i) jste dosáhli plnoletosti dle zákonů v místě vašeho bydliště; (ii) veškeré informace, které zadáváte, jsou pravdivé a správné (včetně všech informacích o kreditní kartě neomezeně); a (iii) že jste platným držitelem kreditní karty. Neprodleně budete prostřednictvím kontaktního formuláře informovat CHL, pokud zaznamenáte jakékoliv známé či neznámé neautorizované užití vašeho účtu placených služeb, nebo jakékoliv známé či neznámé prolomení ochrany vašeho účtu placených služeb. Rádi bychom vás informovali, že veškeré služby živého přenosu jsou poskytovány naším exkluzivním meidálním a marketingovým partnerem Infront Sports & Media AG, a že všechny placené služby jsou poskytovány naším partnerem pro platby Digital Media Content Sales AG (DMCS). Online registrací a přihlášením k placeným službám přímo uzavíráte smlouvu s DMCS a nikoliv se CHL. Musíte poskytnout DMCS platné informace o kreditní kartě. Jste zodpovědní za placení veškerých částek fakturovaných vaší kreditní kartě vámi nebo třetí stranou, ať už jste schválili nebo neschválili takové faktury.

Platby

Ceny a podmínky prodeje CHL registrací, odběrů a transakcí materiálu nabývají účinku v den, kdy poskytnete dostatečné informace pro dokončení vaší objednávky (například platné informace o kreditní kartě nebo potvrzení dokončeného online formuláře pro objednávku). CHL si vyhrazuje právo změnit ceny kdykoliv a CHL není zodpovědná za žádné náhlé změny cen, včetně neomezeného požadování plateb pro obsah, který byl v minulosti nezpoplatněn, nebo odstranění poplatků za obsah, který byl v minulosti zpoplatněn. DMCS bude fakturovat vaši kreditní kartu tak brzo, jak je to pro DMCS proveditelné. DMCS není žádným způsobem odpovědná za načasování fakturování vaší kreditní karty.

Ukončení všech transakcí

Pokud není stanoveno jinak, všechny zaplacené transakce jsou konečné. V okamžiku, kdy využijete daný obsah stahováním, streamováním nebo jakkoliv jinak, bude považováno, že jste využil plných možností transakce, bez ohledu na specifické podmínky přiložené k obsahu jeho majitelem (například zbývající čas licence). DMCS nemá žádnou povinnost odškodnit vás, ať už vrácením peněz či jinak, v případě, že jste nespokojeni s daným obsahem (například potenciálně útočný materiál nebo vaše chyba při výběru kýžené licence), kvalitou obsahu (například kvalita videa nebo audia), podmínkami připojenými k obsahu jeho majitelem (například doba vaší licence), doručením obsahu k vám (například rychlost vašeho připojení k serveru), nebo v jakémkoliv jiném případě mimo kontrolu CHL a/nebo DMCS v okamžiku, když jste již zaplatili, a DMCS si vyhrazuje právo poskytnout vám náhradu na základě vlastního uvážení. Neobdržíte právo na náhradu v případě, že zrušíte svou objednávku před započetím naplánované události, jednoduše nemožností sledovat naplánovanou událost nebo pokud nemáte možnost přijmout naplánovanou událost z důvodu problému s vaším počítačem, vašeho internetového připojení, jakéhokoliv zásahu do internetového připojení nebo jiných důvodů nezapříčiněných CHL a/nebo DMCS.

Obecná ustanovení

Tyto podmínky představují plné znění dohody mezi vámi a CHL a/nebo DMCS ohledně náplně jejich aktivity, která nahrazuje a ruší veškeré předešlé dohody jakéhokoliv druhu mezi vámi a CHL, ať už ústní nebo psané, ohledně oné náplně aktivity.

Tyto podmínky a vztah mezi vámi a CHL a/nebo DMCS spadá pod zákony Švýcarska. V případě neshody souhlasíte, že budete vést právní kroky v exkluzivní jurisdikci soudů v Curychu, Švýcarsko.

Jakékoliv pochybení ze strany CHL při provádění nebo vymáhání jakéhokoliv nároku těchto podmínek není považováno za vzdání se tohoto nároku. Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatné, má se za to, že se obě strany dohodly na tom, že úmysly těchto stran, jak jsou popsány v těchto ustanoveních, nabývají efektu v maximálním možném rozsahu a veškerá další ustanovení těchto zůstávají v plné účinnosti a platnosti. Názvy sekcí v těchto Podmínkách mají pouze informativní účel a nemají žádný právní nebo smluvní účinek.

Vector Smart Object Icons/Arrow/1000 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. Vector Smart Object icon-stadium CB_Linked_Icon_Arrow CB_Linked_Icon_Arrow CB_Linked_Icon_Arrow 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. Vector Smart Object Group 18 Copy Created with Sketch. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. team-logo / WIN Created with Sketch. team-logo / PW Created with Sketch. team-logo / LOST Created with Sketch. team-logo / PL Created with Sketch. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 7CB4E955-9512-49F4-B03B-933CF03CA2FD Created with sketchtool. 53079FE7-D159-40A0-8A83-26281B0D3D33 Created with sketchtool. 976DC860-943B-432F-9E9C-CB9AC395B97F Created with sketchtool. 172C4F03-2B22-49FE-A880-A4C1985B19F7 Created with sketchtool. 45E49ECC-5769-44F4-97EA-EDE23E5CB428 Created with sketchtool. CC731668-0119-48B2-B401-BACA731EA471 Created with sketchtool. 0CCDF29C-1F7C-4F46-921A-EC230ACEE372 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 86A6C4DD-D877-4C22-A527-8B9666AA9DD0 Created with sketchtool. 9EE80E93-DA55-44A3-BB86-719DDC115D67 Created with sketchtool. 42E886A7-7224-4FDC-BBEB-01976002C351 Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. C38CE427-9814-4B47-91C9-66896A6EB2BE Created with sketchtool. 40C8A19E-A06F-4836-ABD8-C5AE68BC33DB Created with sketchtool. 763B01E1-3D00-402A-B0C3-1DD729BBA531 Created with sketchtool. 644E21E0-3CB1-4F6B-B321-22391C0CD429 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. 033561FA-5AC5-424E-BFCB-752595AE0B20 Created with sketchtool. Icons/Search/1000 F3916FC0-768E-4027-A1D5-CC66110459CF Created with sketchtool. Play Artboard 1 Icon / Social / Android@3x Created with Sketch. icon-dropdown icon-dropdown Created with Sketch. CB_Linked_Icon_Close CB_Linked_Icon_Close Check Check F896540F-C96F-4488-888D-5ECB022F43CE Created with sketchtool. Icons/Attachment/1000 Created with Sketch. CB_Linked_Icon_Arrow Icon / Social / iOS@3x Created with Sketch.